Internationellt finlandssvenskt kulturforum

   


IFISK

+358 9 23163828
+358 0 442875024

info@ifisk.net
Klâvusvägen 10 i 84
00910 Helsingfors
Internationellt finlandssvenskt kulturforum IFISK
Ifisk är ett forum, där personer med utländsk bakgrund sammankommer för att umgås och utbyta information på svenska. I tio år har IFISK varit en viktig länk till dem som känt att integreringen gått lättare på svenska.

 Aktuellt
Vi har övergått till Facebook om ni undrar vart vi tagit vägen! Följa med de nyaste händelserna på vår Facebook-sida!Muharrem Miftari och Gerd-Peter Löcke

 • Vad nu Kosovo?
 • I diktsamlingen "Sång ur två strängar" återspeglas den albanska befolkningens fruktansvärda upplevelser från Kosovokriget, men även deras optimism inför framtiden. Gerd-Peters Löckes förord till boken finns här som artikel.
  17.1.2017 Lingva poetica


  Ulf Modin

 • "Socialismens ekonomiska och sociala system"
 • Den vetenskapliga och tekniska omvälvningen omskapar industriländernas sociala struktur. Industriarbetarklassen tynar bort och arbetskraft som kan tänka abstrakt, intelligentia, blir ledande. Möjligheten att införa ett socialistiskt system är emellertid begränsad till de gamla liberala industriländerna i Europa.
  28.9.2016 Brännpunkt


  Gerd-Peter Löcke

 • "Att hoppa tillbaka in i den stor-lilla ankdammen"
 • Det svenska språket och den svenskspråkiga kulturen attraherar invandrare, i synnerhet bland unga invandrare från utomeuropeiska länder.
  Språkvetaren och författaren Leif Höckerstedt ser finlandssvenskarna inte endast som finnar med ett annat språk. Han påpekar att finnar och finlandssvenskar delar visst en viktig politisk gemenskap men att detta inte innebär en gemensam etnisk grupptillhörighet. Och just på grund av den etniska skillnaden känner sig många invandrare med indoeuropeiska bakgrund snarare hemma i de finlandssvenska kommunikationsformer. 1.3.16 Ordförandes hörn